Paskutinė kaina Kainos pokytis Uždarymo kaina
Grd 21300,00+0.75299,25
Kov 22304,00+1.25302,75
Geg 22302,25+1.00301,25
Rgs 22267,25+1.25266,00
Grd 22267,00+1.50265,50
*Duomenys atvaizduojami su 15 min. vėlavimu (šaltinis LTD „Agritel International“).
Visa rinkos informacija