Paskutinė kaina Kainos pokytis Uždarymo kaina
Grd 18202,00+2.50199.50
Kov 19205,50+2.75202.75
Geg 19206,25+2.75203.50
Rgs 19189,25+1.50187.75
Grd 19191,25+1.25190.00
*Duomenys atvaizduojami su 15 min. vėlavimu (šaltinis LTD „Agritel International“).
Visa rinkos informacija