Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Marts 19195,25-3.00198.25
Maijs 19196,25-3.25199.50
Sept. 19181,25-1.75183.00
Dec. 19183,50-1.50185.00
Marts 20185,25-2.00187.25
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati