Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Sept. 21213,00+1.00213,00
Dec. 21215,00+0.75215,00
Marts 22217,00+0.25217,00
Maijs 22217,75+0.25217,75
Sept. 22205,75-1.25205,75
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati