Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Maijs 21221,75+4.25217,50
Sept. 21205,00+3.25201,75
Dec. 21204,25+2.25202,00
Marts 22205,00+1.75203,25
Maijs 22205,00+1.75203,25
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati