Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Sept. 19166,00+0.25165.75
Dec. 19170,25-0.25170.50
Marts 20174,25-0.25174.50
Maijs 20177,00-0.25177.25
Sept. 20177,25-0.25177.50
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati