Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Sept. 18191,25+3.25191.25
Dec. 18193,25+4.00193.25
Marts 19194,50+3.50194.50
Maijs 19195,50+3.25195.50
Sept. 19187,50+2.75187.50
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati