Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Marts 20184,50+1.25184.25
Maijs 20185,75+1.00185.50
Sept. 20181,25+1.00181.00
Dec. 20184,50+0.50184.37
Marts 21185,75+0.00185.75
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati