Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Maijs 18163,00-1.00163.00
Sept. 18166,25-1.25166.25
Dec. 18170,00-1.00170.00
Marts 19173,75-0.75173.75
Maijs 19175,75-1.00175.75
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati