Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Dec. 17163,75+0.75163.00
Marts 18169,25+1.00168.25
Maijs 18173,50+1.50172.00
Sept. 18176,00+1.25174.75
Dec. 18179,00+1.25177.75
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati