Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Marts 19207,25-0.25207.25
Maijs 19208,00-0.50208.00
Sept. 19191,25+0.25191.25
Dec. 19193,00+0.25193.00
Marts 20194,75+0.25194.75
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati