Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Maijs 20199,25+2.00197,25
Sept. 20189,50+0.50189,00
Dec. 20191,00+0.25190,75
Marts 21192,50+0.50192,00
Maijs 21193,88+0.88193,00
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati