Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Marts 21223,25-8.50223,25
Maijs 21219,25-8.00219,25
Sept. 21193,00-4.75193,00
Dec. 21193,00-5.00193,00
Marts 22194,00-4.25194,00
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati