Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Dec. 21275,00+1.00274,00
Marts 22269,75+1.00268,75
Maijs 22265,75+1.00264,75
Sept. 22239,00+0.25238,75
Dec. 22239,75+0.25239,50
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati