Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Marts 20194,25+0.25194.00
Maijs 20192,25-0.50192.75
Sept. 20184,00-0.25184.25
Dec. 20186,75-0.50187.25
Marts 21188,75+0.00188.75
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati