Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Sept. 19180,75+2.00180.75
Dec. 19184,50+1.75184.50
Marts 20188,00+1.50188.00
Maijs 20189,75+1.50189.75
Sept. 20188,00+2.25188.00
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati