Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Dec. 20197,25-0.50197,75
Marts 21195,75-0.50196,25
Maijs 21194,75-1.00195,75
Sept. 21186,25-1.50187,75
Dec. 21189,00-1.50190,50
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati