Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Dec. 19179,00+0.75178.25
Marts 20182,25+0.75181.50
Maijs 20184,25+1.00183.25
Sept. 20182,25+0.25182.00
Dec. 20184,50+0.00184.50
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati