Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Maijs 19182,50-1.00182.50
Sept. 19172,75-1.75172.75
Dec. 19176,50-1.75176.50
Marts 20180,50-2.00180.50
Maijs 20182,25-2.00182.25
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati