Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Marts 18155,25-0.50155.25
Maijs 18158,25-0.50158.25
Sept. 18163,75-0.50163.75
Dec. 18167,00-0.50167.00
Marts 19171,25-0.50171.25
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati