Pēdējā cena Cenu izmaiņas Slēgšanas cena
Sept. 22418,00-8.00426,00
Dec. 22411,00-7.50418,50
Marts 23407,00-7.75414,75
Maijs 23403,75-6.75410,50
Sept. 23341,25-5.25346,50
*Dati tiek atjaunoti ar 15 minūšu novēlošanos, avots: „Agritel International“
Detalizēti tirgus dati